Leopold Stokowski, New Philharmonia Orchestra – Tchaikovsky: Swan Lake